top of page

afdruk

Gasthuis  zon

Top 13
6621  Bichlbach
Telefoon +43 (0) 5674 5282

info@sonne-bichlbach.at

 

Volledige bedrijfsnaam

Christoph Feineler eU

Vestigingsvergunning

Top 13
6621 Bichlbach
Oostenrijk

UID-nummer

ATU71905307

wettelijk document

eenmanszaak

Rechtbank handelsregister

Arrondissementsrechtbank Reutte

Beheer / rechtspersoon

Christoph Feineler

Handelsvoorschriften

Toepasselijke commerciële of professionele regelgeving:
Handelsvoorschriften 1994, beschikbaar op:  http://www.ris.bka.gv.at

 

Disclaimer van aansprakelijkheid

Inhoud van het online aanbod

De auteur aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidsclaims tegen de auteur met betrekking tot materiële of immateriële schade veroorzaakt door het gebruik of niet-gebruik van de verstrekte informatie of door het gebruik van onjuiste en onvolledige informatie zijn principieel uitgesloten, tenzij kan worden aangetoond dat de auteur opzettelijk of grof nalatig heeft gehandeld. schuld. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om delen van de pagina's of het gehele aanbod te wijzigen, aan te vullen, te verwijderen of de publicatie tijdelijk of definitief stop te zetten, zonder voorafgaande kennisgeving.

 

Referenties en links

In het geval van directe of indirecte verwijzingen naar websites van derden (links) die buiten het verantwoordelijkheidsgebied van de auteur vallen, zou aansprakelijkheid alleen in werking treden in het geval dat de auteur op de hoogte was van de inhoud en het technisch mogelijk zou zijn en redelijk voor hem om het gebruik te voorkomen in het geval van illegale inhoud. De auteur verklaart hierbij uitdrukkelijk dat op het moment van het plaatsen van de link geen illegale inhoud op de gelinkte pagina's herkenbaar was. De auteur heeft geen invloed op de huidige en toekomstige vormgeving, inhoud of auteurschap van de gelinkte pagina's. Daarom distantieert hij zich hierbij uitdrukkelijk van alle inhoud op alle gelinkte pagina's die sinds het plaatsen van de link is gewijzigd. Deze verklaring is van toepassing op alle links en verwijzingen die binnen de eigen website van de auteur zijn geplaatst, evenals op bijdragen van derden in door de auteur opgestelde gastenboeken, discussieforums en mailinglijsten. Voor illegale, onjuiste of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade die voortvloeit uit het gebruik of niet-gebruik van informatie die op deze manier wordt gepresenteerd, is alleen de aanbieder van de pagina waarnaar werd verwezen aansprakelijk, niet de persoon die alleen verwijst naar de respectieve publicatie via links.

 

Auteursrecht en merkenrecht

De auteur streeft ernaar om de auteursrechten van de afbeeldingen, audiodocumenten, videosequenties en teksten die in alle publicaties worden gebruikt in acht te nemen, om grafieken, audiodocumenten, videosequenties en teksten te gebruiken die door hemzelf zijn gemaakt of om licentievrije grafieken, audiodocumenten, videosequenties te gebruiken en teksten. Alle op de website genoemde en eventueel door derden beschermde merken en handelsmerken zijn zonder beperking onderworpen aan de bepalingen van het toepasselijke merkenrecht en de eigendomsrechten van de respectievelijke geregistreerde eigenaar. De conclusie dat handelsmerken niet worden beschermd door de rechten van derden mag niet worden getrokken alleen omdat ze worden genoemd! Het copyright voor gepubliceerde objecten die door de auteur zijn gemaakt, blijft uitsluitend bij de auteur van de pagina's. Elke verveelvoudiging of gebruik van dergelijke afbeeldingen, audiobestanden, videofragmenten en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke toestemming van de auteur.

 

privacy

Indien de mogelijkheid bestaat om persoonlijke of zakelijke gegevens (e-mailadressen, namen, adressen) op de website in te voeren, vindt de invoer van deze gegevens vrijwillig plaats. Het gebruik en de betaling van alle aangeboden diensten is toegestaan - voor zover technisch mogelijk en redelijk - zonder specificatie van dergelijke gegevens of onder specificatie van geanonimiseerde gegevens of een pseudoniem. Het gebruik van de in het colofon gepubliceerde contactgegevens of vergelijkbare informatie zoals postadressen, telefoon- en faxnummers evenals e-mailadressen door derden voor het verzenden van niet uitdrukkelijk gevraagde informatie is niet toegestaan. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen tegen afzenders van zogenaamde spammails die dit verbod schenden.

 

Rechtsgeldigheid van deze disclaimer

Deze disclaimer moet worden beschouwd als onderdeel van de internetpublicatie waaruit u bent doorverwezen. Als delen of individuele formuleringen van deze tekst niet, niet meer of niet volledig overeenkomen met de huidige juridische situatie, blijven de overige delen van het document qua inhoud en geldigheid onaangetast.

 

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service van Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Als IP-anonimisering op deze website is geactiveerd, wordt uw IP-adres vooraf door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. IP-anonimisering is actief op deze website. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om de website-exploitant andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; wij willen u er echter op wijzen dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat Google de door de cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) verzamelt en deze gegevens verwerkt door de onder de volgende link beschikbare browser-plug-in te downloaden en te installeren:  http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de .

 

Sociale plug-ins

Deze website maakt gebruik van plug-ins van het sociale netwerk Facebook, Facebook Inc., Menlo Park, Californië, Verenigde Staten, in de vorm van een "Vind ik leuk-knop" en/of het sociale netwerk Google Plus van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten, geïntegreerd in de vorm van een "+1-knop". De plug-in maakt een directe verbinding mogelijk tussen de browser van de gebruiker en de Facebook- of Google-server. Op deze manier bepalen Facebook en Google informatie (met name de datum en tijd van het websitebezoek en andere browsergerelateerde informatie) van de gebruiker op de website. Als de gebruiker op de Facebook "Vind ik leuk"-knop of de Google "+1"-knop klikt terwijl de gebruiker is ingelogd op zijn Facebook- of Google-account, kan Facebook of Google ook de Website toewijzen aan het profiel van de gebruiker bezoeken. Meer informatie vindt u hier [http://www.facebook.com/help/186325668085084] en hier [http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html]. Door de website te bezoeken, stemt u uitdrukkelijk in met het gebruik van uw gebruikersinformatie op deze manier.

 

Online geschillenbeslechting

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting, dat u kunt vinden onder:  http://ec.europa.eu/odr/  Vinden.

bottom of page